26.09.2007, godz.2:40, Dąbrówka Stany, gm. Skórzec

W tym dniu zostaliśmy wezwani do gaszenia palącej się stodoły w Dąbrówce Stany. Do takiego zdarzenia potrzeba dużej ilości wody i ludzi do rozgarniania palących się płodów rolnych.
W działaniach brały udział:
1. JRG nr 2 PSP Siedlce
2.OSP Ozorów
3.OSP Gołąbek
4. OSP D. Stany
5.OSP Kotuń

art2ko@o2.pl